TP. Rạch Giá - những công trình ghi dấu ấn 5 năm

10:53 23/07/2020

5 năm 2015-2020 đánh dấu chặng đường quan trọng để TP. Rạch Giá vươn lên xây dựng đô thị khang trang, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 2 và tiến tới được công nhận đô thị loại 1. Nhiều công trình được tỉnh, thành phố tập trung đầu tư và kêu gọi đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển, nâng cao đời sống người dân. KIM MỘNG (thực hiện)