Về Kiên Lương xem voọc bạc Đông Dương

09:52 28/05/2024

(KGO) - Những ngày này, có dịp đến danh thắng Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang), ngoài tham quan cảnh đẹp, thưởng thức ẩm thực, khách du lịch còn được ngắm voọc bạc Đông Dương đẹp mắt. --- HUỲNH VÕ - TRUNG HIẾU (thực hiện)