Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, panô, băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

18:22 26/01/2021

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, panô… rực rỡ. Hàng chục khối biểu tượng, hàng ngàn lá cờ, panô, băng rôn… xuất hiện khắp nơi, đặc biệt là khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình - nơi diễn ra đại hội. Vẻ rực rỡ trên các tuyến đường tạo nên khí thế cho ngày hội của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. TÂY HỒ (thực hiện)