Rộn ràng Tết quân - dân

18:27 10/01/2020

Những ngày này, Tết quân - dân năm 2020 diễn ra rộn ràng trên quê hương Phong Đông (Vĩnh Thuận). Nằm trong chương trình Tết quân - dân, nhiều hoạt động ý nghĩa được thực hiện như cất nhà cho hộ nghèo, lao động giúp dân, tặng quà gia đình chính sách... Những hoạt động này góp phần giúp nhân dân thêm niềm vui trong dịp tết đến, xuân về và thắt chặt tình quân - dân.