Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở huyện Giồng Riềng

14:48 26/04/2021

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ đầu tư kịp thời về vốn cho hạ tầng sản xuất nông nghiệp như thủy lợi, cống, đập, trạm bơm điện… kết hợp đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để người dân lập nên vườn cây ăn trái, rẫy trồng màu quy mô lớn, sản xuất theo hướng an toàn. Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hiệu quả được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đây chính là động lực để huyện Giồng Riềng xây dựng thành công huyện nông thôn mới. AN LÂM (thực hiện)