Huyện Giang Thành (Kiên Giang) hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới

11:32 19/08/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện Giang Thành đạt được kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng biên được nâng lên. Đảng bộ hoàn thành chỉ tiêu xây dựng hai xã Phú Mỹ và Tân Khánh Hòa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới... TÂY HỒ (thực hiện)