Đổi thay huyện Tân Hiệp nông thôn mới đầu tiên ở tỉnh Kiên Giang

16:10 13/08/2020

Sau 4 năm được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Tân Hiệp ngày càng khang trang. Đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực của các cấp, ngành, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn đạt nhiều kết quả nổi bật. Hạ tầng nông thôn của huyện Tân Hiệp được quan tâm đầu tư. Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đây chính là tiền đề để huyện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu thời gian tới. ĐẶNG LINH thực hiện