Diện mạo mới trên quê hương Gò Quao (Kiên Giang)

08:54 20/08/2020

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gò Quao lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. Gò Quao khoác lên mình chiếc áo mới. Đời sống người dân từng bước được nâng lên, góp phần thay đổi diện mạo của Gò Quao. Đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, ngành, đoàn thể trong huyện và sự đồng thuận, cố gắng vươn lên của người dân... MI NI (thực hiện)